Taal

Taal

We gebruiken de methode ‘Taal Actief’. Deze methode bestaat uit de domeinen taal verkennen, woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en spelling. De leerlijnen zijn volledig op elkaar afgestemd en worden in 8 thema’s aangeboden. Bi...

Lees verder

Spelling

Spelling

Met de methode 'Taal Actief' leren de kinderen bij spelling verschillende woordsoorten zoals luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden. De spellingsregels worden tot en met groep 8 steeds aangevuld en herhaald. Ook komt de werkwoordspelling vanaf groep...

Lees verder

Rekenen

Rekenen

We werken met een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. Hierbij maken we gebruik van de methode ‘Wereld in getallen 5’. De groepen 1 en 2 gebruiken deze methode als bronnenboek. De methode werkt met één domein, twee doelen per w...

Lees verder

Technisch lezen

Technisch lezen

Groep 3We werken met de methode 'Veilig Leren Lezen - kim versie'. We starten met een algemene kern waarin de kinderen de methode leren kennen. Daarna zullen de kinderen onderverdeeld worden in verschillende niveaus. Elke leerstofkern wordt afgesloten me...

Lees verder

Begrijpend en studerend lezen

Begrijpend en studerend lezen

Vanaf de start in groep 1 op de Spindel oefenen we met begrijpend luisteren. Door het voorlezen van verhalen en door vragen te stellen over het verhaal, worden kinderen al vanaf het begin meegenomen in het proces van tekstbegrip. In groep 3 ligt in de ee...

Lees verder

Faqta

Faqta

We werken in de groepen 3 t/m 8 met de methode Faqta. De groepen 1 en 2 sluiten twee keer per jaar aan bij de schoolbrede thema’s van Faqta. Tijdens de schoolbrede thema's werken we jaargroep overstijgend, zodat kinderen elkaars talenten kunnen ontd...

Lees verder

Schrijven

Schrijven

‘Pennenstreken’ is onze schrijfmethode waarmee we de leerlingen leren leesbaar en vlot te schrijven. De methode besteedt veel aandacht aan schrijfhouding en beweging. Het licht hellende, verbonden schrift dat wordt gebruikt is motorisch makkel...

Lees verder

Engels

Engels

We werken met de methode “Groove me” voor groep 5 tot en met 8. Bij deze methode is muziek de basis. In de lessen wordt het thema van een popsong gebruikt om leerlingen Engels te leren. Daarbij komen alle vaardigheden aan bod. Voor de kinderen...

Lees verder

Verkeer

Verkeer

Het verkeer wordt steeds drukker en ieder kind, te voet of op de fiets, is een zelfstandige verkeersdeelnemer. We gaan dit jaar voor het eerst gebruik maken van de methode Steetwise. Dit is een onlinemethode voor alle groepen. Met de digitale leerlijn van...

Lees verder

Gym

Gym

Voor de gymlessen gaan we tweemaal per week naar sporthal de Huif. Op de ene dag een materiaalles en op de andere een spelles. De lessen in onze methodes ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’ en ‘De Spelles!’ zijn zo georganiseerd dat ...

Lees verder

Handvaardigheid en tekenen

Handvaardigheid en tekenen

Handvaardigheid en tekenen is vast onderdeel van het weekrooster. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Uit de kunst', thema's van Faqta en opdrachten die aansluiten bij de periode van het jaar.  ...

Lees verder

Muziek

Muziek

Voor muziek gebruiken we ‘123ZING’. Een digitale lesmethode voor groep 1 t/m 8. Gedurende het schooljaar worden nieuwe liedjes en thema’s toegevoegd. Ook komen er verschillende oefeningen aan bod zoals inzingen, houding, ademhaling,...

Lees verder

Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs

KijkochtendenBegin oktober kunt u een kijkje in de klas nemen tijdens onze kijkochtenden. Hierover ontvangt u vooraf bericht. Op die ochtenden krijgt u ook meer informatie over onze methodes en materialen. Wij wensen uw kind een hele plezierige en fijne t...

Lees verder

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken

We werken op de Spindel met een flexibele vorm van onderwijs. We houden de leerlingen bij elkaar in de bestaande groepen, maar we hebben ruimte om aan te kunnen sluiten bij de verschillen tussen kinderen. Om dat te bereiken hebben we gekozen voor zelfstan...

Lees verder

Kiva

Kiva

KiVa is een preventief programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen van groep 1 t/m 8.  De nadruk bij KiVa ligt op een positieve groepsvorming, de kracht van de groep en een preventieve aanpak tegen pesten. Het is ee...

Lees verder

21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

Digitale middelenIn elke klas hebben we de beschikking over een verrijdbaar touchscreen. Daarnaast heeft elk kind van groep 3 t/m 8 de beschikking over een ‘eigen’ chromebook. Deze kan gedurende de gehele dag ingezet worden. We zetten de chro...

Lees verder

MijnRapportfolio

MijnRapportfolio

Op de Spindel werken we met MijnRapportfolio. Dit is een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. Elke leerling en ouder heeft een inlogcode om het portfolio in te kunnen zien. Waarom? Op de Spindel is ons doel: iedereen voelt zich ...

Lees verder

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl