Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs

Kijkochtenden
Begin oktober kunt u een kijkje in de klas nemen tijdens onze kijkochtenden. Hierover ontvangt u vooraf bericht. Op die ochtenden krijgt u ook meer informatie over onze methodes en materialen. Wij wensen uw kind een hele plezierige en fijne tijd op onze school.

Hoe ziet een dag eruit
Inloop
We beginnen de dag met een inloop. Dit houdt in dat de kinderen binnenkomen en een spel of materiaal uit de ‘inloopkast’ pakken en samen met andere kinderen aan de slag gaan.

De kring                                                              
We beginnen de dag meestal in de kring. We starten met de routines, de activiteiten die iedere dag terugkomen. Hierbij bespreken we wat we die dag zoal gaan doen.

Hiervoor gebruiken we dagritmekaarten. Dit zijn kaarten met daarop de afbeeldingen van alle activiteiten die we op een dag doen. Deze worden per dagdeel opgehangen en besproken, zodat de kinderen weten wat er staat te gebeuren en hoelang het nog duurt voor het pauze is of wanneer de school uit is.

De dagen van de week worden besproken, de datum en het weer. Kringactiviteiten vormen een belangrijk onderdeel van het dagprogramma in de kleutergroep. Er komen verschillende activiteiten aan bod. Dit kunnen zijn:

  • kringgesprek
  • prentenboek voorlezen
  • verhaal vertellen
  • taalactiviteit uit de methode
  • appels eten
  • rekenactiviteit
  • muziek
  • uitleggen van ontwikkelingsmateriaal

Buitenspelen
Kleuters hebben veel behoefte aan beweging. Dit is belangrijk voor hun motorische ontwikkeling. Daarom is er elke dag ruimte ingeroosterd voor bewegingsactiviteiten. We hebben een groot plein waar we kunnen spelen met fietsen, karren, bouw- en sjouwmateriaal. Naast dit alles kunnen de kinderen o.a. klimmen, duikelen en glijden op de toestellen. Vaak spelen we samen buiten met een andere kleutergroep.

Gymmen
Tevens hebben we twee speellokalen. In het ene lokaal staan materialen om te klimmen, te klauteren en te glijden. In het andere speellokaal doen we tik- en wedstrijdspelletjes en geven we les met klein gymmateriaal, zoals ballen, pittenzakken en hoepels.
Iedere week krijgen de kinderen les van een bewegingscoach. Graag gymschoenen met klittenband of elastiek (deze blijven op school).

Eten en drinken
We pauzeren, gedurende de ochtend, een keer om een appel te eten en wat water te drinken. Alle kinderen brengen hiervoor hun eigen drinkfles/bidon mee (met naam!). De appels worden door school verstrekt, we vragen hiervoor een bijdrage. (Hierover krijgt u later bericht.)

Werken met ontwikkelingsmateriaal
Een groot deel van de dag wordt besteed aan speel- en werktijd.
Hierbij onderscheiden we het werken met ontwikkelingsmateriaal (werken uit de kast), het werken in de hoeken (huishoek, bouwhoek etc.), het spelen met constructiemateriaal op een kleed (Clics, Duplo, Lego, etc.) en expressie (knutselen, tekenen, verven etc.)

Kinderen leren door middel van spel. De leerkracht observeert het spel om te kijken wat er gebeurt en hoe er wordt gespeeld door de kinderen.

Muzikale activiteiten
Er worden veel liedjes aangeleerd en gezongen. Het stimuleert de spraak- en taalontwikkeling. De motoriek wordt hierbij ook geoefend. Hiervoor gebruiken we onder andere de methode 123ZING. Hiervoor krijgt u de inlogcode van de leerkracht. Zo kunt u thuis de liedjes nog eens met uw kind meezingen.

Digikeuzebord
We gebruiken elke dag het Digikeuzebord, waarop aangegeven wordt wat de kinderen dat dagdeel gaan doen. Alle gegevens van deze activiteiten worden door 'Digikeuzebord’ bijgehouden en ingevuld in het leerlingvolgsysteem van dit programma.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheidbevordering vinden wij erg belangrijk. Zelf aankleden, jas aantrekken, plassen en billen afvegen zijn hier voorbeelden van.

Naar de wc
Uw kind moet wel zindelijk zijn voor het start in groep 1. Kinderen moeten zelfstandig naar het toilet kunnen en zelf hun billen afvegen. Het is niet de bedoeling dat de leerkracht met elk kind naar de wc gaat. We vragen u als ouders dan ook dit goed met ze te oefenen.

Laat u uw kind voordat het naar school gaat nog even plassen. Dat voorkomt veel onrust tijdens de kring.
Een ongelukje is geen probleem op school. Het is fijn voor uw kind wanneer er in zijn tas een setje reserve kleding zit.

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl