MijnRapportfolio

MijnRapportfolio

Op de Spindel werken we met MijnRapportfolio. Dit is een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio.
Elke leerling en ouder heeft een inlogcode om het portfolio in te kunnen zien.

Waarom?
Op de Spindel is ons doel: iedereen voelt zich gewaardeerd en is medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en dat van het collectief. Op de Spindel worden talenten erkend en werk je aan je kwaliteiten met als basis zelfvertrouwen en een positieve eigenwaarde. Met MijnRapportfolio zetten we een volgende stap naar dit doel. Een kind laat zien waar hij of zij trots op is en hoe het zich ontwikkelt.

Welke onderdelen zie ik in MijnRapportfolio?

Dit ben ik
Bij ‘dit ben ik’ beantwoordt de leerling in groep 5 tot en met 8 zelf drie vragen:
"Wat wil ik? Wat kan ik? Waar word ik blij van?".
De leerkracht van groep 1 tot en met 8 vult met een paar steekwoorden in hoe hij de leerling in de eerste weken heeft leren kennen. Zo ook aan het einde van het schooljaar, dan beantwoordt de leerkracht de stelling: "Zo heb ik je dit schooljaar leren kennen."
Maar ook u als ouders/verzorgers vullen aan het begin van het schooljaar de volgende stelling in: "Zo zie ik mijn kind".

Zo ben ik
Hier vindt u de beoordelingen van uw kind op het gebied van: luisterhouding / werkhouding / werktempo / werkverzorging / omgang met andere kinderen & omgang met de leerkracht.

Dit is dan ook het rapport dat uw kind 2 keer per schooljaar digitaal ontvangt.

Hier ben ik trots op
Ieder kind heeft talenten waar hij of zij trots op mag zijn. Door dit via MijnRapportfolio expliciet te kunnen delen ontstaat er een beter beeld van de talentontwikkeling van het kind. Het kind, leerkracht of ouder kan zelf foto’s of filmpjes van werkstukken, hobby’s etc. plaatsen en aangeven welke talenten hij of zij hierbij laat zien. Ouders kunnen hiervoor ook input leveren door foto’s of bestanden te plaatsen in de trotsmap. Ieder kind bepaalt vervolgens zelf welke foto’s of bestanden op de trotsmuur te zien zijn in het portfolio.

Documenten
Hier vindt u twee keer per jaar een uitdraai van de Cito-scores.
De leerlingen vinden daar aan het einde van het schooljaar een overzicht met alle cijfers, die ze de afgelopen jaren gehaald hebben.

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl