21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden

Digitale middelen
In elke klas hebben we de beschikking over een verrijdbaar touchscreen. Daarnaast heeft elk kind van groep 3 t/m 8 de beschikking over een ‘eigen’ chromebook. Deze kan gedurende de gehele dag ingezet worden.

We zetten de chromebooks o.a. in voor de groepen die werken met rekenen, Engels, Faqta en verkeer.

In de groepen 3 worden ze ook ingezet voor Veilig Leren Lezen.

Voor de groepen 4 t/m 8 hebben we ook een licentie op onze taalmethode Taal Actief. Het onderdeel Taal wordt door de kinderen digitaal verwerkt. Het onderdeel Spelling blijven we wel op papier verwerken. Dit omdat het schrijven een goede ondersteuning is voor het correct schrijven van woorden.

Het digitaal aanbieden van de verwerking heeft veel voordelen:

  • het programma geeft direct aan of het antwoord goed of fout is
  • wordt er een fout gemaakt, dan krijgt de leerling direct feedback en eventueel extra uitleg
  • het programma kan het aanbod aanpassen aan de vaardigheden en het niveau van de leerling
  • de leerkracht heeft direct een goed overzicht van de resultaten van de klas en de individuele leerling, zodat er indien nodig meteen actie kan worden ondernomen.

Digitale geletterdheid
Volgens de zienswijze van ‘het Columbusmodel’ worden de kinderen meegenomen in de vier onderdelen van Digitale Geletterdheid wat een onderdeel is van de 21e eeuwse vaardigheden. Hierbij komt het volgende aan bod:

Computational thinking
Dit is een verzamelterm voor het stapsgewijs en in een logische volgorde oplossen van een probleem. In de praktijk doen we dat middels een leergang programmeren. In de verschillende groepen komt elk jaar het volgende aan bod:

Groepen 1-2: een logische route programmeren met de knoppen op de rug van een bee-bot

Groepen 3: een logische route programmeren met de Blue-bot, maar nu met behulp van programmeerblokjes. Via Bluetooth wordt de Bee-bot verbonden.

Groepen 4: met behulp van een tablet en programmeerkaartjes wordt een opbouw in het programmeren geleerd met de materialen van Scottie Go.

Groepen 5: zij werken met de Photon robot. Deze kan zodanig via een tablet geprogrammeerd worden dat een route afgelegd wordt, waarbij kleuren van ogen en sprieten kunnen veranderen, geluiden gemaakt kunnen worden of de robot pas reageert als er een geluid gemaakt wordt of als deze beweging registreert. Een heerlijke manier om allerlei programmeer mogelijkheden te ontdekken.

Groepen 6: hier wordt nogmaals de Blue-bot ingezet, maar deze wordt nu via bluetooth en een tablet geprogrammeerd. Via een transparante mat moeten routes afgelegd worden. Ook wordt een houten doolhof ingezet. Deze kan steeds anders ingesteld worden.

Groepen 7: in deze groepen wordt geprogrammeerd via het programma Scratch en het chromebook. De kinderen kunnen lessen volgen vanuit een werkboek of via online lessen van het programma Scratch. Als deze gevolgd zijn, zijn er mappen met extra lessen beschikbaar. Het programma wordt ook regelmatig ingezet voor opdrachten die de leerkrachten bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een afsluitende presentatie voor Faqta of voor een boekbespreking.

Groepen 8: in deze groep wordt voortgeborduurd op het geleerde van het programma Scratch in groep 7. Ook hier zijn mappen met extra opdrachten, maar deze zijn uitgebreider en complexer.

ICT basisvaardigheden
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen opdrachten waarbij gebruik gemaakt wordt van de programma's van Office 365 (Word, Powerpoint, Onedrive). In groep 5 is dit nog leerkracht gestuurd. Vanaf groep 6 komen door middel van een map met uitlegkaarten de onderdelen van deze programma's aan bod. Er is een indeling gemaakt welke onderdelen in welk leerjaar minimaal aan bod komen.

Informatievaardigheden en Mediawijsheid
In november doen de groepen 7 en 8 mee aan MediaMasters tijdens de ‘Week van de mediawijsheid’.

MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen. Via de volgende link is meer informatie te vinden: MediaMasters

Daarnaast zijn er nog de ‘losse’ items van MediaMasters die in de loop van het jaar aan bod komen:
Groep 7: Sociale media, What's App en nepnieuws
Groep 8: Online pesten, zoeken en vinden

In schooljaar 2022-2023 hebben de groepen 5 en 6 meegedaan aan een pilot tijdens de ‘week van de Mediawijsheid’. Naar aanleiding van de ervaringen wordt bekeken of dit in volgende jaren een vast item gaat worden.

Er is in hetgeen we op de Spindel doen veel overlap tussen Informatievaardigheden en Mediawijsheid. Er is geen strikte scheiding.

Faqta is een uitgelezen mogelijkheid om de 21e eeuwse vaardigheden toe te passen. Denk aan het geven en maken van presentaties, samenwerken en het opzoeken en beoordelen van informatie.

 

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl