Zelfstandig werken

Zelfstandig werken

We werken op de Spindel met een flexibele vorm van onderwijs. We houden de leerlingen bij elkaar in de bestaande groepen, maar we hebben ruimte om aan te kunnen sluiten bij de verschillen tussen kinderen. Om dat te bereiken hebben we gekozen voor zelfstandig werken. Naast de gewone lessen met klassikale uitleg, laten we de kinderen zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Zo leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak en heeft de leerkracht de handen vrij om sommige kinderen extra te helpen. We hebben een doorgaande lijn in zelfstandig werken.

  • Kleutergroepen: kinderen kiezen zelf hun activiteit en werken eventueel samen
  • groepen 3: een eerste aanzet tot weektaak
  • groepen 4 t/m 8: weektaak

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een weektaak. Dat bevat taken en opdrachten, die de kinderen zelfstandig moeten kunnen uitvoeren en die ze goed dienen te plannen. Zo kan ieder op eigen niveau en in eigen tempo aan de slag, terwijl de leerkracht ruimte krijgt kinderen individueel of in groepjes te helpen.

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl