Faqta

Faqta

We werken in de groepen 3 t/m 8 met de methode Faqta. De groepen 1 en 2 sluiten twee keer per jaar aan bij de schoolbrede thema’s van Faqta. Tijdens de schoolbrede thema's werken we jaargroep overstijgend, zodat kinderen elkaars talenten kunnen ontdekken en van elkaar kunnen leren.

Faqta is een uitdagend leerplatform voor kinderen in het basisonderwijs. De verwerking van de leerstof vindt zowel fysiek als digitaal plaats. De kinderen werken individueel en samen. De uitwerking van Faqta geeft ruimte om kinderen zelfstandig te laten leren, maar er vindt ook samenwerking plaats. Verwonderen, uitdagen, ontdekken, creëren, doen en talenten ontdekken zullen aan bod komen tijdens het leren.

De kinderen werken aan uitdagende opdrachten waarbij de leerkracht zorgt voor structuur en ondersteuning. Kinderen leren bijvoorbeeld over de dieren om ons heen, het eigen lichaam, programmeren, een DJ worden, virtual reality en het Romeinse Rijk, tot het nadenken over oplossingen voor de opwarming van de aarde. Faqta richt zich op de toekomst en bereidt kinderen voor op de banen van de toekomst.

Ook is er aandacht voor de talenten van de kinderen. Faqta biedt een talentdeel aan, wat aansluit bij de interesses van het kind. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als dansen, sport, muziek, wetenschap en dergelijke. Het talentdeel helpt de kinderen bij het vinden van hun passie.

Workshop of gastles verzorgen op school
Om de thema’s van Faqta nog aantrekkelijker te maken, zouden we het erg leuk vinden om jullie als ouders/verzorgers hierbij te betrekken in de vorm van een workshop of gastles. 

Tijdens de startgesprekken begin van het nieuwe schooljaar zullen er inschrijflijsten bij de klas van uw kind liggen, hierop staan de thema's en kunt u uw naam en de naam van uw kind invullen om zich in te schrijven. 

We hopen op vele inschrijvingen en leerzame workshops en gastlessen. 

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl