Begrijpend en studerend lezen

Begrijpend en studerend lezen

Vanaf de start in groep 1 op de Spindel oefenen we met begrijpend luisteren. Door het voorlezen van verhalen en door vragen te stellen over het verhaal, worden kinderen al vanaf het begin meegenomen in het proces van tekstbegrip.

In groep 3 ligt in de eerste helft van het schooljaar de focus op het technisch leesproces, waarna er in de tweede helft van groep 3 ook al aandacht is voor begrip van de tekst. Dit zit verwerkt in de methode Veilig Leren Lezen.

Als team van basisschool de Spindel vinden wij het belangrijk om kwalitatief goed onderwijs te geven vanuit wetenschappelijke theorie en ontwikkelingen op onderwijsgebied. 

Daarom werken we vanaf schooljaar 2023-2024 met Faqta Lezen in de groepen 4 t/m 8; een uitdagende leesmethode die aansluit bij de thema's van Faqta.  

We gebruiken hierbij autenthieke, complexe teksten die een duidelijke samenhang hebben en dieper op een onderwerp ingaan. 

We hanteren de close reading-aanpak tijdens de lessen, wat betekent dat we langer met één tekst bezig zijn en daar dieper in duiken. Op deze manier verhogen we de leesmotivatie, vergroten we de woordenschat en werken we aan leesvaardigheden als samenvatten en structureren van een tekst. Door over een tekst in gesprek te gaan, vergroten we ook het begrip van het onderwerp dat we behandelen.  

Een groot voordeel van deze aanpak is dat de leerkracht het leesniveau van de leerlingen snel in beeld heeft en direct kan inspelen op de onderwijsbehoeften op het gebied van begrijpend lezen. 

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl