Rekenen

Rekenen

We werken met een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. Hierbij maken we gebruik van de methode ‘Wereld in getallen 5’. De groepen 1 en 2 gebruiken deze methode als bronnenboek. De methode werkt met één domein, twee doelen per week. Hierdoor werken we van groep 1 t/m 8 doelgericht en is er tijd voor het inslijpen van de stof, denkend aan het hoofdfasemodel. Tijdens de rekenles wordt er handelend en betekenisvol gewerkt, door gebruik te maken van verschillende materialen welke aanwezig zijn op school. We gaan hierbij uit van de drie rekenmodellen (hoofdlijnenmodel, handelingsmodel, drieslagmodel) beschreven in het protocol. Leerlingen leren, naast het werken uit de methode, ook spelenderwijs. Dit door gebruik te maken van rekenspellen en bewegend leren, zowel tijdens als buiten de reguliere rekentijd. Leerlingen hebben inzicht in hun eigen rekenvaardigheden.

Rekenplezier staat hoog in het vaandel. Collega's krijgen de tijd om (gezamenlijk) lessen voor te bereiden, ideeën uit te wisselen, materialen te verzamelen en toetsen te analyseren om goed rekenonderwijs te kunnen bieden. De methode maakt gebruik van het rekenmuurtje, om het automatiseren en memoriseren te optimaliseren.

Via onderstaande links is per leerjaar een overzicht te vinden van de leerlijn: 

Leerlijn rekenen - groep 3

Leerlijn rekenen - groep 4

Leerlijn rekenen - groep 5

Leerlijn rekenen - groep 6

Leerlijn rekenen - groep 7

Leerlijn rekenen - groep 8

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl