Spelling

Spelling

Met de methode 'Taal Actief' leren de kinderen bij spelling verschillende woordsoorten zoals luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden.
De spellingsregels worden tot en met groep 8 steeds aangevuld en herhaald.

Ook komt de werkwoordspelling vanaf groep 6 stapsgewijs aan bod.

De verwerking van taal zal ook regelmatig digitaal gebeuren, dat betekent dat de kinderen de opdrachten op een chromebook maken.
Bij spelling zal de verwerking veelal schriftelijk gebeuren.

Via onderstaande links is per leerjaar een overzicht te vinden van de leerlijn:

Leerlijn spelling - groep 4

Leerlijn spelling - groep 5

Leerlijn spelling - groep 6

Leerlijn spelling - groep 7

Leerlijn spelling - groep 8

 

Spelling werkwoorden

Leerlijn spelling werkwoorden - groep 6

Leerlijn spelling werkwoorden - groep 7

Leerlijn spelling werkwoorden - groep 8

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl