Taal

Taal

We gebruiken de methode ‘Taal Actief’. Deze methode bestaat uit de domeinen taal verkennen, woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en spelling. De leerlijnen zijn volledig op elkaar afgestemd en worden in 8 thema’s aangeboden.
Binnen ‘Taal Actief’ werken de kinderen op hun eigen niveau. Alle lesdoelen zijn op drie niveaus uitgewerkt en alle kinderen starten met een beginopdracht. De score hiervan bepaalt op welk niveau elk kind vervolgens aan de slag gaat.
Uiteraard voldoet ‘Taal Actief’ aan de wettelijk voorgeschreven kerndoelen.

Tijdens de taallessen start een thema met een verhaal waarin aandacht wordt besteed aan de woordenschat van de kinderen. Ook leren de kinderen bij het onderdeel schrijven om verhaaltjes en gedichtjes te schrijven. Bij taal verkennen horen onderdelen als woordvorming, leestekens, woordbenoeming, zinsvorming en zinsontleding.

Tot slot is er ook nog het onderdeel waarin spreken en luisteren aan bod komt.
Gedurende 3 weken wordt de stof geoefend en daarna getoetst in de thematoets. Hierna volgt een herhalings- en verdiepingsweek. 

De verwerking van taal zal ook regelmatig digitaal gebeuren, dat betekent dat de kinderen de opdrachten op een chromebook maken.

Via onderstaande links is per leerjaar een overzicht te vinden van de leerlijn:

Leerlijn taal - groep 4

Leerlijn taal - groep 5

Leerlijn taal - groep 6

Leerlijn taal - groep 7

Leerlijn taal - groep 8

 

 

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl