Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief, 'De Spindelpraatjes', bevat actuele informatie en verschijnt om de week. Vaak zijn het alledaagse dingen, soms ernstig, soms luchtig, altijd de moeite van het weten waard. Het blijkt dat deze snelle manier van communiceren veel vragen en gissingen voorkomt en daarom erg gewaardeerd wordt.
Hieronder vindt u de tot nu toe verschenen Spindelpraatjes van dit schooljaar:

Spindelpraatjes 18 (17-3-2023)
In Spindelpraatjes 18 vindt u informatie over:
-Corona-maatregelen
-Schooltijden op 21 april; de dag van de Koningsspelen
-Luizencontrole
-Reminder enquête schooltijden
-Brief m.b.t. Week van de Lentekriebels
-Flyer: vrijwilligers gezocht voor het overblijven
-Flyer vanuit TV Bavel: Maak kennis met tennis
-Flyer Chatime: Wordt MiniSter of Reporter
-Flyer met betrekking tot palmpaasstokken maken

Spindelpraatjes 17 (3-3-2023)
In Spindelpraatjes 17 vindt u informatie over:
-Reminder: Uitnodiging brainstormavond maandag 13 maart m.b.t. schoolplan 2023-2027
-Actie 'Geef een boek cadeau' _ Dolfje Weerwolfje

Spindelpraatjes 16 (17-2-2023)
In Spindelpraatjes 16 vindt u informatie over:
-Onderzoek sportbeleving
-Werkzaamheden rondom de school
-Flyer streetwise
-Flyer Algemene Muzikale Vorming vanuit de Harmonie St. Caecilia

Spindelpraatjes 15 (9-2-2023)
In Spindelpraatjes 15 vindt u informatie over:
-Rapport en CITO-groeigrafieken voor leerlingen van groep 3 tot en met 8
-Bericht vanuit de MR
-Uitnodiging brainstormavond maandag 13 maart
-Informatie over vindplaats documenten in MijnRapportfolio
-Informatie scholenoptocht 17 februari
-Carnaval bij de Molen

Spindelpraatjes 14 (27-1-2023)
In Spindelpraatjes 14 vindt u informatie over:
-Inschrijven ouder(kind)gesprekken via gesprekkenplanner in de Spindel-app voor groep 1-2 tot en met 8
-Leerlingaantal schooljaar 2023-2024
-Dure tijden
-Voorstellen nieuwe collega groep 1-2A en 3B
-Carnaval
-Bereikte jaarplan doelen in de periode 15 november 2022 tot en met 23 januari 2023

Spindelpraatjes 13 (20-1-2023)
In Spindelpraatjes 13 vindt u informatie over:
-Schoolondersteuningsprofiel van de Spindel
-Sebastiaan de Spin, met wie op avontuur?
-Gevonden sieraden en sleutels, van wie?
-Reserve kleding (joggingsbroeken - ondergoed) in kleutermaten

Spindelpraatjes 12 (13-1-2023)
In de Spindelpraatjes 12 vindt u informatie over:
-Hoofdluiscontrole
-CITO resultaten inzien ParnasSys gesloten
-Gastles over bruggen in groepen 4
-Oproep Kinderpopkoor

Spindelpraatjes 11 (22-12-2022)

In de Spindelpraatjes 11 vindt u informatie over:
-Traject schooltijden
-TSO Het Broodtrommeltje op social media
-MR vergadering 3

Spindelpraatjes 10 (09-12-2022)
In de Spindelpraatjes 10 vindt u informatie over:
-Voorleeskampioen
-Kerstviering - kerstdiner
-Winterwonderland
-Kerst in Bavel

Spindelpraatjes 09 (02-12-2022)
In Spindelpraatjes 09 vindt u informatie over:
- Juf Mandy bevallen
- Winterwonderland
- Pilot 'Talent Ontdek Plek' in ons Talentencentrum
- Bericht vanuit de MR
- Vacature collega onderbouw
- Foto's weken Magische Media

Spindelpraatjes 08 (18-11-2022)
In Spindelpraatjes 08 vindt u informatie over:
- Sinterklaas brengt een bezoekje aan de Spindel
- Talentontwikkeling met behulp van MijnRapportfolio
- Geen asbest gevonden

Spindelpraatjes 07 (11-11-2022)
In Spindelpraatjes 07 vindt u informatie over:
- Surprise groep 5, 6, 7 en 8
- Vooraankondiging avond Strategische Koers Het Groene Lint
- Gebruik van BSO op donderdag 22 december tussen 12.00u en 15.30u
- Schoolbreed thema Magische Media
- Luizencontrole
- 1 graden koeler principe
- KiVa informatieronde Imker op bezoek in groep 4

Spindelpraatjes 06 (21-10-2022)
In Spindelpraatjes 06 vindt u informatie over:
- Adreslijsten
- Voorstellen minor studenten gym
- KiVa informatieavond
- Workshop schoolschrijver en boekenmarkt
- Groene Voetstappen
- Brief Oranje Comité
- Aankomst Sinterklaas
- Deelname MediaMasters groep 5, 6, 7 en 8
- Het oude kerkhof in Bavel

Spindelpraatjes 05 (07-10-2022)
In Spindelpraatjes 05 vindt u informatie over:
- Voorstellen Kinderraad
- HGL-Studiedag
- Start Kinderboekenweek
- Kerstviering donderdag 22-12
- Invallers
- Studiedag 5 oktober
- co 2 meters in de klas

Spindelpraatjes 04 (23-09-2022)
In Spindelpraatjes 04 vindt u informatie over:
- Groene voetstappen
- De KiVa opening
- Items studiedag 26 september 2022
- Informatie en voorbereiding op de startgesprekken groep 1 tot en met 7

Spindelpraatjes 03 (16-09-2022)
In Spindelpraatjes 03 vindt u informatie over:
- Inschrijven startgesprekken groep 1 tot en met 7, van 19 tot 21 september 2022
- Schoolfotograaf woensdag 21 en donderdag 22 september 2022
- Week tegen pesten
- Kermis en Verkeer

Spindelpraatjes 02 (09-09-2022)
In Spindelpraatjes 02 vindt u informatie over:
- Voorstellen nieuwe sportcoach Breda Actief
- Zoen & Zoefstrook
- Typecursus
- Hoofdluis
- Controle NAW gegevens ParnasSys
- Startgesprekken groep 1-2 tot en met 7 in de week van 26 september 2022, groep 8 eind oktober/begin november
- Nieuwe bestuurder Het Groene Lint

Spindelpraatjes 01 (02-09-2022)
In Spindelpraatjes 01 vindt u informatie over:
- Voorstellen nieuwe collega’s
- Aanmelding tussenschoolse opvang
- Verkeer
- Kom Verder, ook ouders
- Welke ingang gebruik ik als leerling om de school binnen te gaan?Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl