Informatie

Informatie

De Spindel KiVa-school 

De Spindel is een KiVa-school. KiVa is een preventief programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen van groep 1 t/m 8.  De nadruk bij KiVa ligt op een positieve groepsvorming, de kracht van de groep en een preventieve aanpak tegen pesten. Het is een manier van omgaan met elkaar. De kinderen leren om op een goede manier samen te werken, om conflicten op te lossen en ze worden zich bewust van hun rol in de groep.  

KiVa heeft een gunstig effect op het schoolplezier, de schoolmotivatie en schoolprestaties van alle kinderen.  

Sociale vaardigheden 

Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. KiVa streeft naar een schoolcultuur waarin  respectvol en positief gedrag de norm is. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral inzet op preventie, kent het programma ook curatieve onderdelen, waarmee problemen kunnen worden opgelost.  

Samenwerking tussen school en thuis is essentieel voor het succes van KiVa. Het is belangrijk dat zowel op school als thuis dezelfde boodschap wordt gegeven en dezelfde ‘taal’ wordt gesproken 

Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van! 

Wilt u meer weten over de KiVa-aanpak op de Spindel? 

Kijk dan op www.scholenopdekaart.nl of op de website www.kivaschool.nl. 
Klik hier voor het KiVa protocol sociale veiligheid van de Spindel.

Ook organiseren we op de Spindel jaarlijks een KiVa-informatieavond. U bent daar van harte welkom! 

Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de leden van het KiVa-team: 

Neeltje Rullens 
Chiara de Kroon
Karlijn Peperkamp  
Theo van den Broek 
Ria Smeekens 


Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl