Kwaliteit

Kwaliteit

De Spindel wil natuurlijk een goede school zijn en we doen er alles aan om dat te bereiken. We willen kwaliteit leveren. Kwaliteit heeft te maken met alles wat er op school gebeurt.Ā Uitgebreide informatie leest u op de pagina van scholen op de kaart....

Lees verder

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze z...

Lees verder

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Het is voor kinderen van groep 8 een grote overgang van de vertrouwde basisschool naar een nieuwe school. Het is een belangrijke stap en het is in ieders belang dat een kind op de goede school terechtkomt. Daarom maken we op de Spindel veel werk van een g...

Lees verder

Dyslexie

Dyslexie

Ons protocol dyslexie is gebaseerd op de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands en de richtlijnen van Dyslexie Centraal. Wij volgen hierbij de criteria van ons samenwerkingsverband RSV Breda e.o. Tevens sluit het protoco...

Lees verder

Partners

Partners

We hebben verschillende instanties in de omgeving waarmee we samenwerken.GGD De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Stadsgewest Breda verricht verschillende onderzoeken bij de kinderen van onze school. Elk schooljaar komt een doktersassistente voor een ge...

Lees verder

Ondersteuning

Ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig of hebben behoefte aan meer ondersteuning en inoefening. De leraar kan een signaal geven dat het nodig is om hierover in gesprek te gaan of u heeft zelf een aanleiding om met de leerkracht in gesprek te gaan....

Lees verder

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl