Ondersteuning

Ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig of hebben behoefte aan meer ondersteuning en inoefening. De leraar kan een signaal geven dat het nodig is om hierover in gesprek te gaan of u heeft zelf een aanleiding om met de leerkracht in gesprek te gaan. Het is belangrijk om samen na te gaan wat er speelt en wat een leerling nodig heeft. 
 
We werken op de Spindel volgens de systematiek van het handelingsgericht werken (HGW). De inrichting van de ondersteuning en begeleiding is hierop aangepast. In de schoolgids leest u hier meer over.
Klik op de link om de schoolgids in te zien.

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl