Partners

Partners

We hebben verschillende instanties in de omgeving waarmee we samenwerken.

GGD

De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Stadsgewest Breda verricht verschillende onderzoeken bij de kinderen van onze school. Elk schooljaar komt een doktersassistente voor een geneeskundig onderzoek van alle 5- en 6-jarigen en van alle 10- en 11-jarigen. Vooraf krijgt u een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. U hoeft bij het onderzoek niet aanwezig te zijn, maar als u dat wilt, kan het natuurlijk wel. De juiste data hoort u tijdig via de GGD.

Voor meer informatie: www.ggdwestbrabant.nl 

Edux

Een orthopedagoog van Edux onderwijsadvies maakt deel uit van ons zorgteam. Indien een leerkracht samen met het zorgteam en de ouders heeft besloten dat het nodig is een kind uitgebreider te bespreken of te laten onderzoeken, kunnen we een beroep doen op de onderwijsadviseur leerlingenzorg van Edux.

Voor meer informatie: www.edux.nl 

Inspectie
Onze school valt onder het Rijksinspectiekantoor Breda. De inspecteur controleert jaarlijks of de plannen van de school voldoen aan de wettelijke eisen. Bovendien bezoekt de inspecteur om de paar jaar onze school, houdt kwaliteitsonderzoeken en doet hiervan verslag aan team en bestuur.

Voor meer informatie: www.owinsp.nl 

CJG Breda
U kunt bij CJG Breda terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Hoe groot of hoe klein uw vraag ook is, samen met u zoeken ze naar oplossingen die voor u en in uw situatie werken, zodat u zelf weer verder kunt. Vaak geven ze u tips en informatie over opvoeden. Of ze bieden voor korte of langere tijd ondersteuning. Als het nodig is dan verwijzen ze u door naar passende zorg. Samen voorkomen ze dat kleine vragen grote problemen worden.

Voor meer informatie: www.cjgbreda.nl


Onderstaande organisaties bieden kinderopvang aan:

Kobergroep en Berenboot
Het schoolbestuur heeft de volledige verantwoordelijkheid voor het overblijven. We hebben een medewerker van Kober ingehuurd voor het coördineren van de lunchpauze van de kinderen. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de aansluiting met de buitenschoolse opvang. Het heeft aan de wettelijke verplichtingen voldaan door een overeenkomst af te sluiten met plaatselijke aanbieders. De ouders zijn vrij al dan niet gebruik te maken van de organisaties en de ouders sluiten eventueel zelf een contract af.

Voor meer informatie:
www.kober.nl 
www.berenbootbavel.nl  

 

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl