Kwaliteit

Kwaliteit

De Spindel wil natuurlijk een goede school zijn en we doen er alles aan om dat te bereiken. We willen kwaliteit leveren. Kwaliteit heeft te maken met alles wat er op school gebeurt. Uitgebreide informatie leest u op de pagina van scholen op de kaart.

Iedere school krijgt regelmatig bezoek van de inspectie, die de kwaliteit van het onderwijs onderzoekt. Het meest recente oordeel over de Spindel luidde: ‘PKO 4’. Het betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de ontwikkelingen op onze school en dat er geen reden is voor een tussentijdse controle. 

Als men op onderstaande link klikt en de diverse velden invult kan men het inspectierapport inzien: Schoolrapport de Spindel 

De resultaten van de Spindel
Het valt niet mee de resultaten van een school in cijfers uit te drukken. Hoe meet je immers het plezier dat kinderen in school en leren hebben? Een overzicht van de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs zegt ook niet alles, omdat je daarbij sterk afhankelijk bent van de kwaliteiten van de leerlingen.

Het is wel zinnig de resultaten van kinderen te volgen aan de hand van toetsen, zoals we die gebruiken in ons leerlingvolgsysteem. Hierin zien we trends en constateren we dat we boven het landelijk gemiddelde scoren. Op de website Scholen op de kaart vindt u de eindresultaten van de Spindel vergeleken met die van alle scholen in het land met ongeveer dezelfde populatie. Deze vergelijking wordt door de onderwijsinspectie gemaakt.

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl