Algemeen

Algemeen

Algemene en actuele informatie treft u aan op onze website www.bsdespindel.nl, in de digitale kalender van de app en de schoolgids.   Via de spindelapp, ParnasSys en de frequent verschijnende nieuwsbrief ‘Spindelpraatjes’ delen...

Lees verder

Organisatie

Organisatie

De Spindel is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint waaronder zeven katholieke dorpsbasisscholen vallen. Het Groene Lint heeft een duidelijk eigen gezicht en kent een grote mate van vrijheid om zelfstandig het beleid te bepalen. ...

Lees verder

Schoolplan

Schoolplan

Hier vindt u het schoolplan 2023-2027 van de Spindel.

Lees verder

Interne contactpersonen

Interne contactpersonen

  Vertrouwenspersonen voor ouders en leerlingen Om te kunnen leren en werken moeten kinderen en volwassenen zich veilig voelen op school. Daarom zijn op alle scholen ‘interne contactpersonen’. Wanneer om 1 of andere reden blijkt dat ee...

Lees verder

Ouders en school

Ouders en school

Nieuwe leerlingen kunnen op ieder moment aangemeld worden op de Spindel, maar het is handig dat te doen voor 1 april, zodat we de planning af kunnen stemmen op het totaal aantal kinderen in het nieuwe schooljaar. Nieuwe ouders worden op school uitgenodig...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Onze begin- en eindtijden zijn voor alle groepen gelijk. Ochtend: 08.30 - 12.00Middag: 13.00 - 15.00 De groepen 1-2 zijn elke woensdag vrij. De andere groepen zijn op woensdag 's middags vrij.  ...

Lees verder

Vrije dagen

Vrije dagen

Vakanties en feestdagen schooljaar 2023-2024Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024Pasen: Goede Vrijdag 29 maart en tweede Paasdag 1 april 2024Meiv...

Lees verder

Overblijven

Overblijven

Het overblijven op de Spindel wordt georganiseerd door een enthousiast overblijfteam, genaamd Het Broodtrommeltje. Het overblijfteam is actief voor de Spindel en de Toermalijn gezamenlijk. Alle activiteiten vinden plaats onder begeleiding van geschoolde v...

Lees verder

Groepen

Groepen

Klik hier om onze teamfoto te bekijken Groep 1A-2A: Annemieke en Isabel Groep 1B-2B: Lisette en Gerdie Groep 1C-2C: Irma en ManitaGroep 1D-2D: Anke en Manita Groep 3A: Evelien en AnnemarieGroep 3B: Patricia en SigridGroep 3/4: Mandy en Sigrid Groep 4A: D...

Lees verder

Schoolgids

Schoolgids

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u , naast de schoolgids, meer informatie over de Spindel.

Lees verder

Verkeer

Verkeer

U kunt hier het verkeersplan van het talentencentrum vinden. U kunt hier ons protocol leerlingenvervoer en veiligheid vinden. 

Lees verder

Herverdeling groepen

Herverdeling groepen

Hier vindt u het protocol met betrekking tot de herverdeling van de groepen op de Spindel. Protocol herverdeling groepen

Lees verder

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl