Vrije dagen

Vrije dagen

Vakanties en feestdagen schooljaar 2020 - 2021:
Herstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020 
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 Voorjaarsvakantie: maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021 
Pasen: Goede Vrijdag 02 april en tweede paasdag 05 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie: maandag 03 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 
Pinksteren: tweede pinksterdag maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie: maandag 26 juli t/m vrijdag 03 september 2021

Vrije dagen schooljaar 2020 - 2021:
Voor alle groepen 1 t/m 8:
maandag 07 september
woensdag 07 oktober
woensdag 04 november
vrijdagmiddag 18 december
woensdag 03 maart
donderdag 01 april
maandag 26 april
vrijdag 11 juni
woensdag 21 juli
donderdag 22 juli
vrijdag 23 juli

Voor de groepen 1-2:
28 augustus
11 september
25 september
09 oktober
30 oktober
13 november
27 november
11 december
08 januari
22 januari
05 februari
26 februari 
12 maart
26 maart 
09 april 
16 april 
21 mei
04 juni
18 juni
02 juli
16 juli

Terug

Pastoor Doensstraat 3

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl