Organisatie

Organisatie

De Spindel is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint waaronder zeven katholieke dorpsbasisscholen vallen. Het Groene Lint heeft een duidelijk eigen gezicht en kent een grote mate van vrijheid om zelfstandig het beleid te bepalen.

Stichting Het Groene Lint
Postbus 21
4860 AA  Chaam
www.hetgroenelint.nl 

De dagelijkse leiding van de Spindel ligt bij de directeur en de adjunct directeur. Het totale managementteam bestaat uit zes personen:

Barry Hellings: directeur
Suzan van den Bleek: adjunct-directeur

Anke Lauwen: coördinator groepen 1-2
Paul Maas: coördinator groepen 3-4-5
Neeltje Rullens: coördinator groepen 6-7-8

Tamara Oudenhooven (tevens lid MT): intern begeleider 1-2-3-4
Anneloes Goos: intern begeleider 5-6-7-8

De coördinatoren vertegenwoordigen de collega’s van hun bouw in het MT en zorgen zo voor een korte lijn tussen beleid en praktijk.

We streven naar een optimale groepsgrootte, rekening houdend met specifieke eigenschappen van kinderen in een bepaalde ontwikkelingsperiode. 

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl